Jeste li znali?

- Boks je postao legalan sport  1901. godine.

- Muhammad Ali počeo je trenirati boks od 12 godine, nakon što mu je bicikl bio ukraden pa mu je jedan od policajaca savjetovao da trenira boks.

muhammad-ali

-  Ring je u obliku kvadrata, omeđen sa svih strana sa tri reda konopca ukupne visine 130 cm. U uglovima su pričvršćeni za stupove. Visina stupa je 140 cm. Pod u ringu je ravan, napravljen od dasaka koje se ne ugibaju. pokriven je, najčešće gumom, debljine 1,5 do 1,9 cm. Preko se stavlja dobro zategnuta cerada. Podijum je visine od 91 do 122 cm.

-  U opremu boksera spadaju: gaćice (do polovine butina), majica bez rukava (pokrivena prsa i leđa), čarape, lake duboke cipele od kože i platna, zaštitna školjka (obavezno), pojas širine 5 cm, sa bojom ugla (crveni ili plavi). Zaštitna maska za glavu (headgard) obavezna je na OI, SP i svjetskom kupu. Zaštitna guma za zube je obavezna na svim takmičenjima. Rukavice od pero do velter kategorije (od 48 kg do 67 kg) teže 248,8 grama, a od polusrednje do superteške (od 71 kg nadalje) -311 grama. Takmičar omotava šaku kirurškim zavojem prije navlačenja rukavica.

-  Kategorije. Bokseri su podijeljeni u 12 kategorija prema težini: do 48 kg-pero, do 51-muha, do 54-bantam,do 57-perolaka, do 60-laka, do 63,5-poluvelter, do 67-velter, do 71-polusrednja, do 75-srednja, do 81-poluteška, do 91-teška, preko 91-superteška. Mjerenje se obavlja na decimalnoj vagi i traje jedan sat. Može početi najranije 8 sati prije početka takmičenja, najkasnije 3 sata. Mjeri se potpuno gol bokser.

-  Vijeme – borbe se održavaju u tri runde, jedna runda traje 3 minuta aktivnog vremena borbe.

-  Borba počinje na sredini ringa, a početak, kao i završetak označava se udarcem u gong. Odmor traje po jedan minut, između svake runde. Način udarca može biti: kroše-udarac sa strane, aperkat-udarac odozdo i direkt-direktan udarac pod pravim uglom. Dozvoljena mjesta za udarac su lice i prednja strana tijela-od pojasa nagore.

- Komande: stop-kad sudija zaustavlja borbu, boks-kad naređuje početak ili nastavak borbe, break-kad razdvaja takmičare u klinču. Klinč je međusobni položaj takmičara u borbi izbliza pri kome je svako dalje odvijanje borbe nemoguće. Ako se bokseri nađu u klinču, a ne razdvoje se sami, razdvojiće ih sudija komandom “break”, bez ikakve fizičke inervencije.

- Knockdown – kad je takmičar uslijed dobijenih udaraca ili usljed iscrpljenosti prinuđen da, osim stopalima , dodiruje ring  nekim drugim dijelom tijela ili ako se oslanja na konopce i ne pruža otpor protivniku. Isto tako, ako za vrijeme borbe, bez krivice protivnika, potpuno ili djelimično ispadne iz ringa. Odbrojavanje kod knockdown-a – sudija odmah naređuje “stop” što se računa kao prva sekunda, a potom nastavlja sa brojanjem od dva, u razmaku od jedne sekunde. Ako je bokser u toku jedne runde treći put u knockdown-u ili četvrti put u toku borbe-borba se obustavlja.

-  U neutralni ugao je dužan da se povuče jedan bokser, kada je drugi bokser u knockdown-u, i da u njemu stoji okrenut ka sudiji u ringu, bez oslanjanja na konopce. Bokseru u knockdown-u, sudija je dužan glasno brojati najmanje do 8, pa tek onda komandom “boks” može dozvoliti nastavak. Bokseru koji ostane u knockdown-u do 10 sekundi, sudija izgovara “out”. 

-  Javna opomena – mogu se izreći najviše tri javne opomene u toku cijele borbe (izriče sudija u ringu). Treća javna opomena povlači diskvalifikaciju. Zbog zabranjenih udaraca i postupaka, takođe se mogu uz bodove i pomoću poena takmičari trenutno diskvalificirati.

-  Postoji sedam mogućnosti za završetak meča : 1.odluka po bodovima, 2.pobjeda zbog napuštanja borbe od strane protivnika, 3.pobjeda obustavom borbe od strane sudije u ringu, 4.odluka diskvalifikacijom takmičara, 5.pobjeda nokautom, 6.pobjeda bez borbe, 7.borba bez odluke. Odluku po bodovima donose bodovne sudije (do pet sudija) koji sjede za posebnim stolovima na različitim stranama ringa. Bodovanje se vrši pomoću bodova i poena. Tri pomoćna poena čine jedan bod.

 – Borbe vodi sudijska ekipa od najmanje tri a najviše osam sudija. Uvijek se jedan član određuje za vrhovnog sudiju, a jedan ili dva za mjerioca vremena. Borbu može bodovati samo neparan broj sudija. Sudija u ringu je jedino lice koje se pored takmičara za vrijeme borbe smije nalaziti u ringu.

 © 2015 BK Optimist / ab_design

  • facebook